Đội ngũ nhân sự

 

Hiện tại nhân sự của Khoa bao gồm 11 giảng viên và 1 nhân viên chuyên trách.

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Học vị

ĐTDĐ

Cố vấn học tập

1

Trương Thái Minh

Trưởng khoa

Thạc sĩ

0988.660.154

 

2

Lê Thị Băng Tâm

Giáo vụ

Cử nhân

0989.300.524

 

3

Lâm Văn Quốc

Giảng viên

Thạc sĩ

 

 

4

Nguyễn Xuân Anh

Giảng viên

Thạc sĩ

0903.982.437 

Ô tô 40G,H;41E,F 

5

Nguyễn Thanh Phong

Giảng viên

Thạc sĩ

 

 

6

Nguyễn Hưng

Giảng viên

Thạc sĩ

0168.616.02.81 

Ô tô 40C; 41A,B 

7

Lương Hữu Thoại

Giảng viên

Thạc sĩ

0909.628.648

Ô tô 40D; 41G,H 

8

Lâm Quốc Châu

Giảng viên

Thạc sĩ

0909.688.347 

Ô tô 40E,F;41G,H 

9

Lê Minh Mẫn

Giảng viên

Thạc sĩ

0902.491.699

Bí thư đoàn khoa

10

Trần Quốc Tuấn

Giảng viên

Thạc sĩ

0912.668.935

Ô tô 40A,B; 41I 

11

Lê Tiến Cường

Nhân viên

Kỹ sư

 

 

12

Vũ Vĩnh Phước

TT BM Điện

Thạc sĩ

0989.167.048

 

13

Huỳnh Tấn Đạt

Giảng viên

Thạc sĩ

 

 

 

 

Những thông tin liên quan

bodrum escort
escort kusadasi
antalya escort
xnxxvideo