DANH SÁCH SINH VIÊN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP K41-B

THỜI GIAN THỰC TẬP K41 CHIA LÀM 2 ĐỢT: 10/02/2020-13/06/2020

ĐỢT 1: 10/02/2020-12/04/2020

ĐỢT 2: 13/04/2020-13/06/2020

CÁC BẠN CHỦ ĐỘNG CHỌN THỜI GIAN THỰC TẬP PHÙ HỢP, MỌI THẮC MẮC LIÊN HỆ GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN


 

DANH SÁCH SINH VIÊN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP K41-A

THỜI GIAN THỰC TẬP K41 CHIA LÀM 2 ĐỢT: 10/02/2020-13/06/2020

ĐỢT 1: 10/02/2020-12/04/2020

ĐỢT 2: 13/04/2020-13/06/2020

CÁC BẠN CHỦ ĐỘNG CHỌN THỜI GIAN THỰC TẬP PHÙ HỢP, MỌI THẮC MẮC LIÊN HỆ GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP K41

THÔNG BÁO, DANH SÁCH ĐĂNG KÝ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP K41

MẪU BÀI BÁO CÁO THAM QUAN DOANH NGHIỆP K42

MẪU BÀI BÁO CÁO THAM QUAN DOANH NGHIỆP KHÓA 2018-2021

bodrum escort
escort kusadasi
antalya escort
xnxxvideo