KẾ HOẠCH BẢO VỆ 50% ĐỒ ÁN / KHÓA LUẬN TN

MỘT SỐ LƯU Ý CHO CÁC SINH VIÊN BẢO VỆ ĐỒ ÁN/ KLTN

- Sinh viên các nhóm phải gửi file báo cáo 50% về cho khoa trước ngày 6/5/2019 ( LH thầy Cường - 0937 668 870)

- Sinh viên các nhóm tập trung đầy đủ, đúng giờ. Báo cáo theo trình tự bảng kế hoạch (đính kèm)

- Mặc đồng phục, gọn gàng, lịch sự.