DANH SÁCH SINH VIÊN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP K41-A

THỜI GIAN THỰC TẬP K41 CHIA LÀM 2 ĐỢT: 10/02/2020-13/06/2020

ĐỢT 1: 10/02/2020-12/04/2020

ĐỢT 2: 13/04/2020-13/06/2020

CÁC BẠN CHỦ ĐỘNG CHỌN THỜI GIAN THỰC TẬP PHÙ HỢP, MỌI THẮC MẮC LIÊN HỆ GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

Tập tin đính kèm:
Tải tập tin 1.jpg về máy tính1.jpg38 lần tải
Tải tập tin 10.jpg về máy tính10.jpg25 lần tải
Tải tập tin 2.jpg về máy tính2.jpg29 lần tải
Tải tập tin 3.jpg về máy tính3.jpg26 lần tải
Tải tập tin 4.jpg về máy tính4.jpg21 lần tải
Tải tập tin 5.jpg về máy tính5.jpg23 lần tải
Tải tập tin 6.jpg về máy tính6.jpg30 lần tải
Tải tập tin 7.jpg về máy tính7.jpg25 lần tải
Tải tập tin 8.jpg về máy tính8.jpg27 lần tải
Tải tập tin 9.jpg về máy tính9.jpg29 lần tải
bodrum escort
escort kusadasi
ankara escort
xnxxvideo
el ilani