Đội ngũ nhân sự

Hiện tại nhân sự của khoa bao gồm 14 giảng viên, 1 nhân viên chuyên trách và 1 giáo vụ khoa.

1 Trương Thái Minh
Trương Thái Minh

Chức vụ: Trưởng khoa

Học vị: Thạc sĩ

Bộ môn: Khung gầm ô tô

Điện thoại: 0988 660 154

Email: thaiminh.oto@gmail.com

Những môn có thể đảm nhiệm: Cấu tạo ô tô, Thực tập ô tô 1, Thực tập ô tô 2, Bảo dưỡng và sửa chữa ô tô,…

2 Vũ Vĩnh Phước
Vũ Vĩnh Phước

Chức vụ: Trưởng bộ môn điện ô tô

Học vị: Thạc sĩ

Bộ môn: Điện ô tô

Điện thoại: 0989 167 048

Email: vuvinhphuoc78@gmail.com

Những môn có thể đảm nhiệm: Thực tập xăng 2, Thực tập điện ô tô 1, Thực tập điện ô tô 2, Hệ thống điện và điện tử ô tô,…

3 Lê Thị Băng Tâm
Lê Thị Băng Tâm

Chức vụ: Giáo vụ khoa

Học vị: Cử nhân

Điện thoại: 0989 300 524

Email: bangtam.hitc@gmail.com

 

4 Nguyễn Xuân Anh
Nguyễn Xuân Anh

Chức vụ: Giảng viên

Học vị: Thạc sĩ

Bộ môn: Khung gầm ô tô

Điện thoại: 0903 982 437

Email: x.anguyen1970@gmail.com

Những môn có thể đảm nhiệm: Cấu tạo ô tô, Thực tập ô tô 1, Thực tập ô tô 2, Công nghệ lắp ráp ô tô,…

5 Lâm Quốc Châu
Lâm Quốc Châu

Chức vụ: Giảng viên

Học vị: Thạc sĩ

Bộ môn: Khung gầm ô tô

Điện thoại: 0909 688 347

Email: lamquocchau67@gmail.com

Những môn có thể đảm nhiệm: Cấu tạo ô tô, Thực tập ô tô 1, Thực tập ô tô 2, Bảo dưỡng và sửa chữa ô tô,…

6 Nguyễn Hưng
Nguyễn Hưng

Chức vụ: Giảng viên

Học vị: Thạc sĩ

Bộ môn: Điện ô tô

Điện thoại: 0386 160 281

Email: hunghitc1985@gmail.com

Những môn có thể đảm nhiệm: Thực tập xăng 2, Thực tập điện ô tô 1, Thực tập điện ô tô 2, Hệ thống điện và điện tử ô tô,…

7 Nguyễn Thanh Phong
Nguyễn Thanh Phong

Chức vụ: Giảng viên

Học vị: Thạc sĩ

Bộ môn: Điện ô tô

Điện thoại: 0984 447 269

Email: phongchucauto@gmail.com

Những môn có thể đảm nhiệm: Thực tập xăng 2, Thực tập điện ô tô 1, Thực tập điện ô tô 2, Hệ thống điện và điện tử ô tô,…

8 Lâm Văn Quốc
Lâm Văn Quốc

Chức vụ: Giảng viên

Học vị: Thạc sĩ

Bộ môn: Động cơ ô tô

Điện thoại: 0909 944 240

Email: lamvan_quoc@yahoo.com

Những môn có thể đảm nhiệm: Động cơ đốt trong, Thực tập xăng 1, Thực tập Diesel,…

9 Lê Minh Mẫn
Lê Minh Mẫn

Chức vụ: Giảng viên

Học vị: Thạc sĩ

Bộ môn: Khung gầm ô tô

Điện thoại: 0902 491 699

Email: leminhman@hitu.edu.vn

Những môn có thể đảm nhiệm: Cấu tạo ô tô, Thực tập ô tô 1, Thực tập ô tô 2, Bảo dưỡng và sửa chữa ô tô,…

10 Trần Quốc Tuấn
Trần Quốc Tuấn

Chức vụ: Giảng viên

Học vị: Thạc sĩ

Bộ môn: Động cơ ô tô

Điện thoại: 0912 668 935

Email: trantuanhitc@gmail.com

Những môn có thể đảm nhiệm: Động cơ đốt trong, Thực tập xăng 1, Thực tập Diesel,…

11 Huỳnh Tấn Đạt
Huỳnh Tấn Đạt

Chức vụ: Bí thư đoàn khoa

Học vị: Thạc sĩ

Bộ môn: Động cơ ô tô

Điện thoại: 0989 802 291

Email: huynhtandat04205005@gmail.com

Những môn có thể đảm nhiệm: Động cơ đốt trong, Thực tập xăng 1, Thực tập Diesel,…

12 Trần Văn Nguyện
Trần Văn Nguyện

Chức vụ: Giảng viên

Học vị: Thạc sĩ

Bộ môn: Điện ô tô

Điện thoại: 0919 247 266

Email: nguyen0919247266@gmail.com

Những môn có thể đảm nhiệm: Thực tập xăng 2, Thực tập điện ô tô 1, Thực tập điện ô tô 2, Hệ thống điện và điện tử ô tô,…

13 Nguyễn  Xuân Vũ
Nguyễn Xuân Vũ

Chức vụ: Giảng viên

Học vị: Kỹ sư

Bộ môn: Khung gầm ô tô

Điện thoại: 0983 930733

Email: lavuxn261@gmail.com

Những môn có thể đảm nhiệm: Cấu tạo ô tô, Thực tập ô tô 1, Thực tập ô tô 2, Bảo dưỡng và sửa chữa ô tô,…

14 Nguyễn Thái Học
Nguyễn Thái Học

Chức vụ: Giảng viên

Học vị: Thạc sĩ

Bộ môn: Động cơ ô tô

Điện thoại: 0766 546 899

Email: lntu.tradong@gmail.com

Những môn có thể đảm nhiệm: Động cơ đốt trong, Thực tập xăng 1, Thực tập Diesel,…

15 Lương Hữu Thoại
Lương Hữu Thoại

Chức vụ: Giảng viên

Học vị: Thạc sĩ

Bộ môn: Động cơ ô tô

Điện thoại: 0909 628 648

Email: luonghuuthoai123@gmail.com

Những môn có thể đảm nhiệm: Động cơ đốt trong, Thực tập xăng 1, Thực tập Diesel,…

16 Lê Tiến Cường
Lê Tiến Cường

Chức vụ: Nhân viên kỹ thuật

Học vị: Kỹ sư

Điện thoại: 0937 668 870

Email: lecuongvtv@yahoo.com.vn

17 Lê Văn Miền
Lê Văn Miền

Chức vụ: Giảng viên

Học vị: Thạc sĩ

Bộ môn: Điện ô tô

Điện thoại: 0366 804 464

Email: mienlv97@gmail.com

Những môn có thể đảm nhiệm: Thực tập xăng 2, Thực tập điện ô tô 1, Thực tập điện ô tô 2, Hệ thống điện và điện tử ô tô,…

18 Lê Tiến Phước
Lê Tiến Phước

Chức vụ: Giảng viên

Học vị: Thạc sĩ

Bộ môn: Động cơ ô tô

Điện thoại: 098 22 84 665

Email: letienphuoc@hitu.edu.vn

Những môn có thể đảm nhiệm: Động cơ đốt trong, Thực tập xăng 1, Thực tập Diesel, Thực tập ô tô 1,…