BỔ SUNG THÔNG TIN CÒN THIẾU ĐỐI VỚI SINH VIÊN LÀM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

11-03-2023 quanly

Thông báo sinh viên làm khóa luận tốt nghiệp Khóa 44 Sau đây là danh sách các bạn đã đăng ký đề tài. Vẫn còn một số bạn đăng ký còn thiếu thông tin.

– Đề nghị tất các bạn liên hệ GV hướng dẫn theo số điện thoại đính kèm. Bạn nào thiếu thông tin ( chữ đỏ) bổ sung cho thầy

– Thời hạn từ nay đến hết ngày 12/3/2023

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1f2McJ8O4jRXE6LnymrMUPdYBFdtje4x0/edit?fbclid=IwAR2ohRiJPwOKNk4iaAFjs7_cf8d1zeS94MGrFgcCrW4-r4SRu7y7z5OBYf0#gid=1175390978

Bài viết khác