GIAO LƯU DOANH NHÂN VÀ CHUYÊN GIA KHỞI NGHIỆP

25-06-2024 quanly

 “Phát triển bản thân trong Hệ sinh thái khởi nghiệp HITC”

Thời gian: Lúc 8:15 – 11:30 Thứ 7 ngày 29/06/2024

Địa điểm: Hội trường A (Lầu 6, khu A) Khái quát nội dung chương trình:

– Giới thiệu Hệ Sinh thái Khởi nghiệp HITC (video).

– Tiếp nhận gói hỗ trợ sinh viên HITC khởi nghiệp năm 2024 với tổng trị giá hơn 1.000.000.000đ (1 tỉ đồng).

– Talk show, giao lưu với doanh nhân và chuyên gia khởi nghiệp với sinh viên HITC.

– Sinh viên hỏi đáp cùng các doanh nhân.

– Minigame có thưởng – Ra mắt Tổ Cố vấn Hỗ trợ Khởi nghiệp HITC 2024-2025.

– Công bố quyết định 29 dự án sinh viên khởi nghiệp 09 khoa chuyên ngành năm 2024.

– Mời và kết nối mentor doanh nhân cho dự án của sinh viên HITC.

– Kick off cuộc thi “Sinh viên HITC với ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo năm 2024”.

Bài viết khác