THÔNG BÁO MỞ LỚP ÔN THI TIN HỌC, NGOẠI NGỮ

27-07-2023 quanly

Hiện nay Nhà trường có mở lớp ôn, thi Tin học, ngoại ngữ. Các bạn sinh viên có nhu cầu đăng ký và liên hệ tại Trung tâm Tin học – Ngoại ngữ

– Chi tiết xem đường like sau:

https://www.facebook.com/TrungTamNgoaiNguTinHocHITU/posts/pfbid0Qqnijzugct8JuEfMJTQUVshrU3FWRXFNZt3DwQUBxgrKvNzFMJyaDo9r2B4VrJnHl

 

Bài viết khác