Thông báo sinh viên đăng ký môn học học kỳ III năm học 2023-2024

27-05-2024 quanly

Kế hoạch đăng ký môn học học kỳ 3 năm học 2023-2024 (Từ ngày 28/05 đến hết ngày 01/06/2024) như sau:

– Đối với sinh viên khóa 2022 (K46) trở về trước đăng ký môn học bằng hình thức online vào 5 ngày:

+ Thứ 3,4 (28/05 – 29/05/2024) – (9h45-23h59): Sinh viên từ khóa 2021 (K45) trở về trước.

+ Thứ 5,6 (30/05 – 31/05/2024) – (9h45-23h59): Sinh viên khóa 2022 (K46).

+ Thứ 7 (01/06/2024) – (9h45-16h00): Sinh viên tất cả các khóa ngoại trừ khóa 2023 (K47).

– Đối với sinh viên khóa 2023 (K47) đăng ký môn học bằng hình thức offline (dùng phiếu đăng ký học lại LỚP GHÉP) những môn HỌC LẠI vào 5 ngày:

+ Thứ 3,4,5,6,7 (28/05 – 01/06/2024) (8h00-16h00) tại P. QLĐT

1. Lưu ý chung:

– Sinh viên phải tự đăng ký tất cả các môn học của mình. Trường không giải quyết những trường hợp SV nhờ bạn đăng ký.

– Trong thời gian ĐKMH online, kết quả đăng ký của sinh viên chỉ là kết quả tạm thời. Hết thời gian ĐKMH online, những môn học nào có số lượng sinh viên đăng ký quá ít sẽ bị hủy.

– Sinh viên khi đã đăng ký online, nếu không học vẫn phải hoàn thành học phí cho những môn học mình đã đăng ký.

– Khi đăng ký online, sinh viên có thể đăng ký học mới, học cải thiện, học lại.

* Trong thời gian đăng ký môn học sinh viên có thể đăng ký nguyện vọng bổ sung những môn học đã đầy sĩ số trên Cổng sinh viên.

2. Lưu ý đối với sinh viên năm cuối

– Sinh viên nếu có đi thực tập tốt nghiệp phải đăng ký môn “Thực tập tốt nghiệp”.

3. Kế hoạch đăng ký môn học học kỳ 3 năm học 2023-2024 (từ khóa 2017 trở về trước đã hết thời gian học, không được đăng ký).

Bài viết khác